வைரஸ் அழகி

சீனாவில் பிறந்து தழைத்த சீன அழகியே

ஐரோப்பாவில் குடி புகுந்து மிரளவைத்தாயே

அமேரிக்காவிர்க்கு இடம்பெயர்ந்து உன் இறக்கைகளை விரித்து சுதந்திர தேவி போல் பறக்கிறாயே

பல நாடுகள் சுற்றி உன் இனத்தை விருத்தி செய்து பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இந்தியா  வந்தாயே

நீ செல்லும் வழியெல்லாம் ..மக்களை புதிய யுக்திகளை கையால வைக்கிறாயே

உன்னால் மனித இனத்திற்கு உயிர் இழப்பு மற்றும் பொருளாதார வீழ்ச்சசியே

அனைத்து சொந்தங்களும் உன்னிடமிருந்து அண்டை நாடுகளுக்கு குடியேற வைத்தாயே

முற்றிலுமாக அழிக்க நினைத்து தன் தலையிலேயே கையை வைத்துக்கொள்கிறாயே

அழகியே அடுத்தவர்களை அழித்து நீ மட்டும் வாழவேண்டும் என்று நினைத்தாயே

தானும் வாழவேண்டும் அடுத்தவர்களையும் வாழவிடவேண்டும் என்பதை  நாடுகள் ஒருவரொக்கொருவர் உதவுவதை பார்த்தாவது உணர்வாயே!!!! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s